Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

SANAYİDE ENERJİ EKONOMİSİ - Ünite5 Özet

· N/A · 9
Posted 3 weeks ago
Basınçlı Hava, Pnömatik, Enerji Tasarrufu, Kompresör, Fan, Hava Kanalı, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, AÖF, AÖFAnadolum, E-Kampüs, EID209U, AnadolumAÖF
Category: Education
Description: Basınçlı hava sistemlerini ve kullanım alanlarını açıklayabileceksiniz. Basınçlı hava sistemlerinde enerji tasarrufu yöntemlerini ifade edebileceksiniz. Fanlarda ve hava kanallarında enerji tasarrufunu uygulayabileceksiniz.
Duration: 9 minutes and 10 seconds
Rating: Unavailable
Definition: HD
Published: July 25, 2017

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 4 hours ago
Selçuklu medeniyetinin nasıl bir ortamda ortaya çıktığını belirleyebileceksiniz. Nizamiye Medreselerinin Ortaçağ islam dünyasına katkılarını değerlendirebileceksiniz. Selçuklular döneminde ilmî faaliyetlerin mahiyetini açıklayabileceksiniz. Selçuklular döneminde mimarî ve sanattaki gelişmeleri belirleyebileceksiniz.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 4 hours ago
Selçuklu Devlet anlayışı içerisinde hakimiyetin hukukî dayanağını analiz edebileceksiniz. Metbû-tâbî ilişkilerini açıklayabileceksiniz. Gulâm sisteminin Selçuklulardaki yeri ve önemini belirleyebileceksiniz. iktâ sisteminin Selçuklular için ne ifade ettiğini değerlendirebileceksiniz. Selçuklu ordusunun kaynaklarını belirleyebileceksiniz.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 3 weeks ago
Buharlı sistemler ve kullanım alanlarını açıklayabileceksiniz. Buhar kazanları, buhar devresi ve elemanlarını tanımlayabileceksiniz. Buhar sistemlerinde enerji tasarrufunu uygulayabileceksiniz.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 3 weeks ago
Enerji ve sürdürülebilirlik kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Enerji tüketiminde sanayi sektörlerinin rolünü açıklayabileceksiniz. Türkiye’de ve Türk sanayi sektöründe enerji tüketim projeksiyonunu söyleyebileceksiniz. Sanayi sektörlerinde enerji yoğunluğunu ve enerji ekonomisini açıklayabileceksiniz. Demir çelik sektörünü ve enerji verimliliğini ilişkilendirebileceksiniz. Çimento sektörünü ve sektörde enerji verimliliğini açıklayabileyeceksiniz. Seramik sektörünü ve sektörde enerji tasarruf potansiyellerini açıklayabileyeceksiniz. Tekstil sektöründe enerji ekonomisini ifade edebileceksiniz. Kağıt, demir dışı metaller, kimya ve gıda sektöründe enerji verimliliğini açıklayabileceksiniz.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 3 weeks ago
Deniz taşımacılığının önemi ve diğer taşımacılık türlerine göre avantajlarını gösterebileceksiniz. Deniz yolu taşımacılığı ve türlerini açıklayabileceksiniz. Deniz yolu taşımacılığında kullanılan temel kavramları ifade edebileceksiniz. Farklı gemi tiplerini ayırt edebileceksiniz. Su yolu taşımacılığını betimleyebileceksiniz. Denizcilik sektöründe kullanılan ticari terimleri tanımlayabileceksiniz. Denizcilik sektöründeki işletme ve kuruluşları tanıyabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. A.kav
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 3 weeks ago
Diğer taşımacılık türlerinden boru hattı taşımacılığını tanımlayabilecek ve taşımaya konu olan hammadde ve ürünleri açıklayabileceksiniz. Boru hattı taşımacılığının önemini, avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayabileceksiniz. Bilgi iletişim ağlarındaki bilgi taşımacılığına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek, bilgi ve bilgi iletiminin önemini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 2 weeks ago
Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketidir. Hareket eden kütlede hızın dağılımı, viskoz bir sıvıdaki dağılıma benzemektedir (Şekil 5.5). Toprak ya da moloz-toprak karışımı, ayrışmış yüzeysel örtü, içerisinde bulunan su miktarına göre, bazen bir sıvı gibi akar; bazen de çok yavaş fakat sürekli olarak yer değiştirir ve böylece zeminin içinde bir deformasyon oluşur. Akma hareketi akan malzemenin türüne göre kaya-blok akması, moloz akması, kum akması, çamur akması gibi isimler alır.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 7 months ago
Uluslararası Çevre Koruma Politikası kavramını, bu kavramın unsurlarını tanımlayabileceksiniz. Çevre ve çevre sorunlarının uluslararası boyutlarını tanımlayabileceksiniz. Uluslararası çevre politikalarının tarihsel gelişimini açıklayabileceksiniz. “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Ortak Geleceğimiz” gibi kavramların çıkış süreci ve uluslararası çevre politikası açısından taşıdığı önemi değerlendirebileceksiniz. Türkiye’nin uluslararası çevre sorumluluklarını, bu alandaki düzenlemeleri yorumlayabileceksiniz.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 2 weeks ago
Varnes 1978 sınıflamasında; hareket bakımından kütle birden fazla tipi içeriyorsa örneğin kayma olarak başlayan hareket daha sonra akmaya dönüşmüşse bu tip kütle harketleri kompleks yani birden fazla hareket içeren kütle hareketleri olarak tanımlanmaktadır.
Açıköğretim Sistemi - Anadolu Üniversitesi • 3 weeks ago
Enerji ve sürdürülebilirlik kavramlarını tanımlayabileceksiniz. Enerji tüketiminde sanayi sektörlerinin rolünü açıklayabileceksiniz. Türkiye’de ve Türk sanayi sektöründe enerji tüketim projeksiyonunu söyleyebileceksiniz. Sanayi sektörlerinde enerji yoğunluğunu ve enerji ekonomisini açıklayabileceksiniz. Demir çelik sektörünü ve enerji verimliliğini ilişkilendirebileceksiniz. Çimento sektörünü ve sektörde enerji verimliliğini açıklayabileyeceksiniz. Seramik sektörünü ve sektörde enerji tasarruf potansiyellerini açıklayabileyeceksiniz. Tekstil sektöründe enerji ekonomisini ifade edebileceksiniz. Kağıt, demir dışı metaller, kimya ve gıda sektöründe enerji verimliliğini açıklayabileceksiniz.