Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

Phát động cuộc thi tại trường THCS Vĩnh Hưng - Hà Nội

· 2 · 1.8 thousand
Posted 6 years ago
AFO, Đĩa bay TOSY, đồ chơi TOSY
Category: Entertainment
Description: Phát động cuộc thi tại trường THCS Vĩnh Hưng - Hà Nộihttp://www.dochoitosy.vn
Duration: 3 minutes and 40 seconds
Rating: 6/10 - Good
Definition: SD
Published: June 15, 2011
Uploader: TOSY Robotics

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

vân nguyen • 1 year ago
thu hoa nguyen • 2 years ago
đàm khánh • 8 months ago
Tùng Anh • 3 years ago
An Trần Văn • 3 years ago
angelloveboys1 • 4 years ago
NT Hưng • 6 years ago
10a2 HVT
TOSY Robotics • 3 years ago
Ns HaiBan • 6 years ago
Tặng các Thầy, Cô giáo TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HƯNG. Hoan hô Nhà Trường. Học sinh đang chờ vào lớp học, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước nào. Đây là kiến thức & khả năng thật sự của học sinh
Thanh Nguyễn • 1 year ago