Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

Namaz Hakkında Hadis-i Şerifler

· 7 · 15.8 thousand
Posted 3 years ago
Category: People & Blogs
Description: Namaz Hakkında Hadis-i Şerifler
Duration: 24 minutes and 10 seconds
Rating: 9/10 - Excellent
Definition: SD
Published: November 22, 2013
Uploader: Önce Namaz

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Sirâcûn Nur • 4 years ago
Seyrangah Sosyal • 4 years ago
Ey sersem nefsim! Acaba şu namaz ve ibadet vazifesi neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Hâlbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır; sen usanmadan çalışırsın. Acaba bu dünya misafirhanesinde aciz ve fakir kalbine kuvvet ve zenginlik; ve elbette gireceğin bir menzil olan kabrinde gıda ve ziya; ve herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat; ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? http://www.seyrangah.tv/video:369_bediuzzaman-hz-lerinin-namaz-hakkinda-4-ikazi.html
Allah Yolunda Hikayeler • 1 year ago
Değerli mümin kardeşlerim inşALLAH burada başladığımız içi tamamına erdiririz hedefimiz 16bin adet hadis-i şerifimizi seslendirerek arşivlerimize eklemek. Mutlaka paylaşınki duymayan kalmasın. Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. Müslim, İmân, 95 İslâm, güzel ahlâktır. Kenzü’l-Ummâl, 3/17 İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6 İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Tirmizî, İlm, 14. Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez.) Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63. Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlâkın gereğine göre davran. Tirmizî, Birr, 55. Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334. İman, yetmiş küsür derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248. İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz; Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12. Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31. Hiçbiriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz. Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71. Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günü onun kusurunu örter. Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58 İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8. Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyi n, birbirinize arka çevirmeyin; Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla din kardeşi ile dargın durması helâl olmaz. Buhârî, Edeb, 57, 58. Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104. Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. Tirmizî, Birr, 58.
مكتب الصفة | Mekteb-î Suffa • 3 years ago
Common Mistakes in Prayer, Namazımı Bozar Mı?, Neler Namazı Bozar?, Secdede Ayak Kaldırmak, Sonradan Cemaate Yetişen Kişi, Namazda Eller Nasıl Bağlanır?, Namaz ile İlgili Hadis-i Şerifler, Hadith of Prophet Muhammad about Salah Lı ser mêjê xetekê pır té çékırın الأخطاء الشائعة أثناء الصلاة “Mekteb-i Suffa nedir? Ne yapar? Kime bağlıdır?” ve diğer sorularınızın cevapları için tıklayınız: http://goo.gl/SD39od Mekteb-i Suffa videolarında kullanılan fon müziklerini ve sizler için seçtiğimiz diğer islâmi ezgileri/neşidleri buradan dinleyebilirsiniz: http://goo.gl/xs45NU Bu videoyu tercüme edip Türkçe altyazılı olarak sizlerle paylaşan Mekteb-i Suffa ekibine ait diğer site ve sosyal ağları takip ederek hem kendiniz faydalanabilir hem de diğer insanlarla paylaşarak bu hayra ortak olabilirsiniz Tüm Sosyal Medya Hesaplarımız: https://mektebisuffa.org.tr/sosyalmedya/ İnternet Sitemiz: http://Suffagah.com Kurumsal İnternet Sitemiz: http://MektebiSuffa.org.tr Kur'an Sitemiz: http://MektebiSuffa.com/kuran Bize destek olmak için bağış yapabilirsiniz: http://goo.gl/7oZnig -~-~~-~~~-~~-~- Yeni videomuzu izlediniz mi? Nouman Ali Khan, evlilik ile ilgili gençlere ve ailelere çok önemli tavsiyeler veriyor. "Sevgili Olmak Haram İse Nasıl Evleneceğiz? [Nouman Ali Khan]" https://www.youtube.com/watch?v rLd6TE9byaY -~-~~-~~~-~~-~-
Ayşe Ay • 4 years ago
ALLAH RESÜLÜ (S.A.V) KIYAMETE YAKIN NELER OLACAĞINI BEYAN EDEN HADİSİ ŞERİFLER AMA ŞUNU UNUTMAYALIM Kİ; KİŞİNİN KIYAMETİ O KİŞİNİN ÖLÜMÜDÜR. BUYRULMUŞTUR HEPİMİZ HER AN ÖLÜME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ.
İnternettin Abi ve Paylaşımları • 4 years ago
İşte NAMAZ konulu TRT tarafından hazırlanan namaz klibi.
Egemen Huzurlu • 1 year ago
"Siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: 1. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. 2. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. 3. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. 4. Namusunuzu koruyun. 5. (Harama) bakmaktan sakının. 6. Elinizi (kötü işlerden) çekin." Peygamber Efendimiz, dedikodu yapanların cennete giremeyeceğini belirtmiştir. "Kıyamet gününde cennete ilk çağrılacak olanlar, bolluk zamanında olduğu gibi darlık zamanında da Allah'a hamd edenlerdir.". Kur'an'da Allah'a İnanarak, kötülüklerden sakınmak, bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmek, öfkeyi yenmek, insanların kusurlarını bağışlamak ve işlediği günahlarda ısrar etmeyip Allah'tan af dilemek gibi hasletlerin, cennete götürecek ameller olduğu beyan edilmektedir. "Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan hiç kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan hiç kimse de cennete giremez." " cennette en aşağı makamı Allahın 'Dile ne dilersen' buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah 'Dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir. ' buyuracaktır." Resülullah (sav), "Hiç kimseyi kendi ameli (iyi işleri ve ibadeti) cennete koyamaz." buyurmuş, Sahabe "Seni de mi ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca da, "Evet beni de." cevabını vermiştir. "Cehennem, (nefse) hoş gelen şeylerle, cennet de (nefse) zor gelen şeylerle perdelenmiştir. Şüphesiz, doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının! Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. "Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes." Resulullah (sav) bir gün ashabına dönerek, "Bugün kim oruç tuttu?" diye sordu. Hz. Ebu Bekir, "Ben" dedi "Bugün kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Hz Ebü Bekir, "Ben" dedi "Bugün kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Hz Ebu Bekir, "Ben"dedi. "Peki, bugün hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Hz Ebü Bekir, "Ben" dedi. Resülullah (sav), "Bu hasletler kimde bulunursa o, mutlaka cennete girer." buyurdu. "İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın." Allah Resulü şöyle buyurur: " Kim Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed'den razı olursa, ona cennet vacip olur." Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah, 'Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği nimetler hazırladım."
Şifa Market 0224-2345678 • 1 year ago
Peygamber Efendimiz Cebrail İle Birlikte Miraçta Nereleri Görmüştür? Bize ABONE olmayı unutmayın. İnternet Sitemiz http://www.sifamarket.com/
Seyrangah Sosyal • 3 years ago
http://www.seyrangah.tv/ "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve eğer müminlerseniz faizden kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu bilin." (Bakara 278-279) Bu ayete dikkat etmek gerek! Şöyle ki: Kur'an'da hiçbir günah için, "Allah'a ve Resulüne karşı savaş açma" tabiri kullanılmamıştır. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açma ifadesi sadece faiz yiyenler için kullanılmıştır. Faizin Allah-u Teâlâ katında ne kadar büyük bir günah olduğunu açıklamaya herhalde bu kadarı yeter. Şimdi ey faiz yiyen kişi! Yemiş olduğun faiz sebebiyle nasıl bir savaşın içine girdiğinin farkında mısın? Sen faize bulaşarak Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş oldun. Allah ile savaşan hiç galip gelir mi? Resulüne savaş açan hangi yüzle O'ndan şefaat ister?