Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

MUM SÖNDÜ ( ALEVİ KIZILBAŞ )

· 2.1 thousand · 2.4 million
Posted 1 year ago
ALEVİ, KIZILBAŞ, MUMSÖNDÜ, MUM, SÖNDÜ, DİN, İSLAM, HZ, ALİ, HASAN, HÜSEYİN, EHLİBEYT, İMAM, CEM, EVİ, İBADET, CAMİ, OZAN, ÇORUM, SİVAS, MADIMAK, KONYA, ANKARA, İSTANBUL, PATLAMA, KÖPRÜ, ERDOĞAN, MUHAMMED, KURAN, KERBELA, DEDE, KAĞBE, İLAHİ, SEMA, MEVLANA, CAFERİ, YEZİT, ALLAH, PEYGAMBER, BEKTAŞİ, MUSİKİ, HACI, VELİ, VEYSEL, İZMİR, CHP, AKP, AYET, HADİS, CÜBBELİ
Category: Education
Description: Genellikle Hazreti Ali'ye bağlı olan ve onun tarafını tutan zümrenin mezhebine verilen addır. İmamlığın Ali'ye doğrudan doğruya Allah ve Peygamber tarafından verildiğine Mezhebin esasını bu inanış teşkil eder. Sonradan birçok kola ayrılan Alevilik İslam'da ilk dini ayrılık hareketini teşkil eder. «Yedi İmam» veya «İsmailliye» mezhebi bunlardan biridir. Kendilerini ayrı gördükleri Müslümanlara, «yezit» derler. «El, dil, bel sağlamlığı» na dayanan ahlak prensibini benimserler. En yaygın olduğu ülke İran'dır.Alevilik, Türkiye’de Sünnilik’ ten sonra en fazla mensubu olan ikinci İslami inanıştır. Sünnilikteki Allah-Muhammed tamamlamasından farklı olarak, alevilikte Allah-Muhammed-Ali ile tamamlanan ve Ehl-i Beyt, Oniki İmamları esas alan bir inançtır. Alevilik içinde çeşitli tarikatlar bulunur. Bunlardan en tanınmışı anadolu kaynaklı olan Bektaşiliktir. Bektaşilik Alevilik içinde bir tarikat olması nedeniyle Aleviliğin bütününü tanımlamaz.Alevi Yol ve Erkanının günümüze ulaşmasının ikinci kaynağı ise yazılı kaynaklardır. Ancak bu kitlelerin sosyal yaşamlarının doğal bir sonucu olarak, sahip oldukları yazılı eserler de oldukça sınırlıdır. Alevi köylerinde yaptığımız araştırmalarda, daha çok dede evlerinde nefeslerin ve deyişlerin yer aldığı kitaplar (Cönkler), Menakıb-ı İmam Cafer-i Sadık, Hutbe-i Düvaz-deh İmam/Menakıb-ı Seyyid Safi, “Küçük Buyruk” olarak da bilinen “Dergah-ı Ali’de Seyyid Abdülbaki Efendi’nin Erenlere Muhib olan Temiz İnançlı Müminlere Gönderdiği Mektup” başlıklı bir kitapçık, Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli ve Vilayet-name adlı el yazması (Osmanlıca) eserlerin varolduğunu biliyoruz.Oysa sünni kesimler yüzyıllara yayılan zaman sürecinde medreseler ve şeyh-mürid ilişkisi çerçevesinde birçok eğitim kurumlarına sahip olmuş, bu şekilde yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Bektaşi dergahları eğitim faaliyetleri ve araçları bakımından da, ocakzade dedelere bağlıAlevilerle kıyaslanmayacak ölçüde kurumsallaşmış idiler.Dergahlarda yüzlerce cilt eser bulunurken Alevi köylerinde sadece Dede evlerinde elyazması kitaplar bulunurdu.Alevilik, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ve Ehl-i Beyt, Oniki İmamları önemseyen Şiiliğin Onikicilik mezhebi ile ortak noktalara sahip bir yoldur. Alevilik' te incelenmesi gereken asıl inanç varlığın birliğidir. Alevilik’te tanrının insan dahil evrendeki her şeyin içinde Alevilik tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen, temelinde insan sevgisi ile hareket eden, Kuran'ın şeklini değil özünü kabul ettiklerini belirten, amacı ruhsal olgunlaşma olan bir tasavvuf yoludur. Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’ nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimidir.Aleviler, Muhammed’in son Peygamber olduğuna, Ali’nin ise Veliliğine (ya da İmamlığına) inanırlar. Aleviler, ibadetlerini cem evinde yaparlar. Kadir Gecesi 'ni bağlayan günlerde üç gün ve Muharrem ayında ise 12 gün oruç tutarlar. Muharremden sonra da üç gün Hızır Orucu tutarlar. Muharrem orucundan evvel üç gün Masumu Paklar orucunu tutarlar.Cem toplu halde ettikleri ibadetin adıdır. kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir. Alevilerde Cem' de bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem' e başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir Dede nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir.Şeriat kapısı, özetle DOĞRU inanç ve doğru yaşam tarzıdır ve toplumdaki her bireyin inanç ve yaşam kurallarını düzenler. Tarikat kapısı ise tarikata hizmet etmek, Aleviliğin kurallarına özen göstermektir. Marifet kapısı ise bir nevi kendisi için kuralları aşıp başkaları için de birşeyler yapabilmek, fedakar olabilmektir. Hakikat kapısı, bütün dünyevi kaygıları aşıp kişinin Tanrı ile arasındaki sırra nail olması demektir.
Duration: 10 minutes and 23 seconds
Rating: 5/10 - Poor
Definition: HD
Published: July 02, 2016
Uploader: GÖZ

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

GÖZ • 10 months ago
Hippi yaşam trzaı, aslında bugünkü mutlak retçiliğin temellerini atan bir oluşumdur. Dünyanın, üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanlara ait olduğunu kabul eden apolitik bir görüştür. Kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm yetkilileri reddeden, komün hayatını savunan özgürlükçü bir harekettir. 1960'lı yıllarda dönemin komünist ve faşist yapılanmalarına karşı çıkan, özgürlüğün bireyin kendi içinde olduğunu savunan ancak uygulamaları ile anarşist düşünce tarzından ayrılan, düşünce biçiminin gerçek yaşama dönüştüğü bir yaşam tarzıdır.
Milli Kanal • 1 year ago
Milli Kanal - Abdülkadir Sezgin - Mum Söndü Nedir? - http://www.millikanal.com
Ortaya Karışık • 5 months ago
Alevi ünlüleri burada yayınlamamızın amacı ayrımcılık yapmak değildir. İster Alevi ünlü olsun ister olmasın önemli olan sanatçılarımızın topluma kattıklarıdır. ORTAYA KARIŞIK KANALINA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN... Kevin MacLeod sanatçısının Lord of the Land adlı şarkısı, Creative Commons Attribution lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) altında lisanslıdır. Kaynak: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc USUAN1400022 Sanatçı: http://incompetech.com/
duymadım DEME! • 1 day ago
Sinema Çalışanlarının Sizden Sakladığı 5 Sır. Bu videoda sinema salonlarında hiç bilmediğiniz 5 hileyi sizler için derledik, iyi seyirler. ► İzlediğiniz için teşekkürler , abone olmayı unutmayınız... ► duymadım DEME! Kanalı en ilginç ve sıradışı içerikleri size sunmaya devam ediyor. Daha fazla içerik için kanalımızı takip edin. Sponsorluk, reklam, teklif, şikayet, soru ve görüşleriniz için "[email protected]" mail adresinden iletişime geçin. Takip edin ; ► Facebook ►https://goo.gl/2KcS6L ► Twitter ►https://twitter.com/duymadimdemee ► Google+ ►https://goo.gl/RDaT0g Önerdiğim video ; ►Telefonunuzun Bilmeniz Gereken 5 Gizli Özelliği : https://youtu.be/03FuyzMhIY4 ►Hayat Kurtaran 10 Gerçek Süper Kahraman : https://youtu.be/-9DHj3ps04g ►İnsanların Sadece %1'inin yapabildiği 5 Şey! : https://youtu.be/9oPFA2WK_2Q ►Dünya’nın En Çılgın 10 Atari Salonu Oyunu : https://youtu.be/PRjHqT3Fu2Y duymadım DEME!
ViBio • 2 hours ago
Onun için söylenmeyen yok. Can Yücel, “ben onunla okuşup koklaştığımda, yaşamanın umman soluğunu soluduğumda, denize açılır gibi olurdum hep” der. Edip Cansever, “su içse suya benzerdi biraz, konuşsa 3-5 kişi birikirdi herhangi bir köşebaşında” Cemal Süreya, “öldüğü gün hepimizi işten attılar” der; Ece Ayhan: “logaritmik şiirlerin şairi”, Toris Uyar ise “şiirle savaşan, şiiri savaş malzemesi haline getiren bir şair” diye bahsederdi. O ise kendi için “şiirde ölmezi aramak boşunadır” “bir gün günü geldiğinde ölmeyen şiir çağında da yaşamamıştır.” derdi. Biz ise onun sözlerinin tam tersini söyleyeceğiz. O ikinci yeninin en sıkı ozanı. Basit ve sade görünümlü ama afilli şiirlerin şairi. Hayatı sakin, şiirleri bir çağlayan gibi içimize işleyen, O aksini iddia etmiş de olsa hem çağında hem de şimdiki zamanda ölümsüzlüğü yakalamış bir değer: Turgut Uyar.
nörolog cerrah • 3 years ago
Saklı hayatlar filminden güzel bir sahne
GÖZ • 1 year ago
SATANİZM TEHLİKESİ Satanist vb sapkın inanışlar ve yaşam tarzını benimsemiş gençler ,yaygın olarak eksik baba figürü ve çarpık aile yaşantısı olan ailelerden çıkmaktadır... Satanizmi benimseyen veya şeytana tapan şahıslar canlı ve cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğuna, bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olunacağına ve derecesinin de o alanda büyük olacağına inanırlar... şeytana yakın oldukları için öbür alemde cehennemde fazla ceza çekmeyeceğini ve şeytanın hizmetlerinde olacaklarından dolayı rahat bir ortamda zebanilik yapacaklarına inanırlar. Satanizm bir din degil daha çok bir felsefe olarak tanımlanabilecek bir kavramdır... öncelikle Hiristiyanlığa kafa tutan, genel anlamda tüm dinlere karşı alternatif bir din olarak ortaya çıkan geçmişi çok eski olmakla birlikte kimliğini yeni kazanabilen bir harekettir. Bu akımlara modern protesto hareketide denebilir... temel inançları 21 satanist nokta, 9 büyük yasak, ve 9 bildiri olarak ele alınır. Batının genelde zengin aileleri tarafından Hiristiyanlığa tepkinin ürünüdür satanizm... tüm felsefesi Hiristiyan ögretisinin zıttı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca intikam ve kin gibi genel ahlak çizgisinin dışındaki şeyleri kural olarak benimsemiştir.İnsan bencil, çirkin, habis, yani kötü huylu ve korkulması gereken bir varlıktır... kötü olan şeytan değil aksine insanın kendisidir... amacımız şeytanı memnun etmektir..." bu sözler abd'de şeytan kilisesinin kurucusu Lavey'e aittir... antik satanizmde doğaüstü güçlerle ilişki kurma, büyü kullanma özelliği ön plandadır, gizli güçlerle bağlantılarının olduğuna inanırlar. Modern satanizmde ise uyuşturucu, seks ve sert müzikle dinlerdeki günah anlayışına başkaldırı ön plana çıkıyor. Günümüzdeki satanistler ister Amerika Birleşik Devletleri, ister Mısır, ister Türkiye'de olsun, ortak bazı ritüeller gösteriyorlar... giyim kuşam, saç sakal şekli, ibadet biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları aynı mesaj, satanizmin serseri hareketi değil, ideolojik temelleri olduğunu gösteriyor, organize bir şekilde çalışıyorlar... özellikle internet sitelerinde çok hareketliler... bu yüzden çocuklarımıza dikkat etmek lazımdır... gençlerin aklını çelen web sayfalarını yoğun bir şekilde 14-22 yaşlarında her bir satanist genç, bunlar birer satanizm uzmanıdırlar hatta bu konuda kitaplar önerirler, fikir tartışmaları yaparlar, kendilerini bir sosyal hareket, alt-kültür faliyeti olarak algılıyorlar. Satanistler ölümsüzlük, kıyamet, hayatın cehennem olduğu, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar, şeytana tapar gibi gözükmekle birlikte, asıl amaçları şeytanı yok edip dünyayı ele geçirmektir... dini kitapların üstüne aykırı eylemler yaparlar, hatta "eminim şeytan bizi seyrederken kıskanıyordur" derler, kendilerini üst düzey bir klan gibi hissederler, kendileri dışındaki insanları da aptal birer mahluk olarak görürler. Ancak toplumumuz, medya sayesinde " kolları döğmeli, kulakları küpeli, metal müzik dinleyen, siyah t-şört giyen" herkesi satanist olarak damgaladı.
Yamoore • 1 day ago
Abone Olmak İçin ••• https://goo.gl/wTHAZU •••• Bazen kendimize bile çok garip gelen hareketlerde bulunuruz ve daha sonra kendi kendimize sorarız: Neydi şimdi bu davranışımın mantığı? Tabiki tüm davranışlarımızın bir mantığı var, ama bunların çoğunun sebebi psikolojinizde saklı. Bugün hiç farketmeden günlük davranışlarınızı etkileyen 8 psikolojik durumu sıralıyorum.
Yok Artık Videoları • 11 months ago
Yok Artık Videoları Kanalı KANALIMA ÜCRETSİZ ABONE OL : http://goo.gl/9LLl7i Resmi Web Sitesi: http://goo.gl/XEKFda Facebook: http://goo.gl/MQmyHT Twitter: http://goo.gl/sX5pNT
seyitharunnurdede • 4 years ago
Aleviler 2 Secdelik Salat Ederler Bunu Bugün Suni Olan Yaşar Nuri Öztürk Bile Söylüyor Cami ve Camide Kılınan Namaz İSLAMA Ait Değildir Diyor, Emevilere Aittir. Suniler Kuranda 5vakit Namaz Var Diyorlar peki Namazın Saati Yok Şekli Yok Yeri Yok Nasil Olurda Böyle Şekiller Var İlla Camide Kılınacak veya Saatinde Kılınacak Diyorlar Bunlar Kuranda Yok KURAN'DA SABAH ÖĞLEN AKŞAM SALAT'A DURUNUZ DİYOR YANİ DUA EDİNİZ DİYOR BİDE GECE SALATINI YAPINIZ DİYOR AMA BURDA ÖNEMLİ OLAN İNSANIN İÇİNDEN GELDİĞİ GİBİ DUA ETMESİDİR TANRI İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ SUNİLER İSTEDİĞİ GİBİ 5 VAKİT KILSIN AMA GELİPTE MİLLETE ZORBALIKLA KORKUTARAK İNSANALARA KILDIRTMAYA ÇALİŞMASINLAR BU ŞEYTANLIKTIR KURANDA ZORUNLU DİNİ YASAKLAMİŞTİR YANİ İNSANA ZORBALIKLA BU DİNİ SEÇECEKSİN NAMAZ KILACAKSIN DİYEMEZLER BUNU YAPARLARSA ALLAH'A KARŞI BİR ŞİRK KOŞMUŞ OLURLAR