Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

MẸ HIỀN YÊU DẤU- CHÂU ANH & NHÓM MÚA TRƯỜNG ĐH VHNT HẠ LONG

· N/A · 566
Posted 11 months ago
Category: Music
Description: Chương trình văn nghệ LỄ VU LAN 2016tại Chùa Cái Bầu - Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm
Duration: 5 minutes and 10 seconds
Rating: Unavailable
Definition: HD
Published: August 29, 2016

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Thích Nữ Tâm Thông • 11 months ago
Chương trình văn nghệ mừng Lễ Vu Lan 2016 tại Chùa Cái Bầu - Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm
Thích Nữ Tâm Thông • 11 months ago
Chương trình văn nghệ mừng Lễ Vu Lan 2016 tại Chùa Cái Bầu - Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm
Phu Han • 2 years ago
Channel Dạo • 1 year ago
Thích Nữ Tâm Thông • 11 months ago
Nhóm Múa Năng Khiếu TP Cẩm Phả phụ họa Chương trình văn nghệ Lễ Vu Lan 2016 tại Chùa Cái Bầu - Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm
Cao Dzan • 10 months ago
Nguyễn Văn Sĩ • 1 year ago
Văn nghệ mừng Vu Lan 2015 GĐPT Phò Trạch Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 28/08/2015 Phật Lịch 2559
Thích Nữ Tâm Thông • 11 months ago
Chương trình văn nghệ Mừng Vu Lan 2016 tại Chùa Cái Bầu - Thiền Viện Trúc Lâm Giác Tâm
Pun Ngố • 1 year ago
thiện tường • 3 years ago
Tôi đã nghe nhiều lần tronng khi làm bài hát này và cũng ngần ấy lần nước mắt tôi rơi !!! . Đừng chờ khi ngày sau Mẹ mất ghi lời tiếc thương. Bia đá vô tri giờ đây có nghĩa gì đâu.......!