Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

Hs trường thpt Vĩnh Long nhảy văn nghệ

· 3 · 1.6 thousand
Posted 3 years ago
Vinh (City/Town/Village)
Category: People & Blogs
Description: Hs trường thpt Vĩnh Long nhảy văn nghệ
Duration: 6 minutes and 22 seconds
Rating: 8/10 - Good
Definition: SD
Published: May 07, 2014
Uploader: Hoang Yen Nguyen

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Dạy Nghề Tin Học Nguyên Phong Trung Tâm • 1 year ago
Hoang Yen Nguyen • 3 years ago
Surprised Freestyle Group • 1 year ago
Surprised Freestyle Group • 1 year ago
Surprised Freestyle Group • 1 year ago
Tân Ngô Vĩnh • 3 years ago
- Tiết mục nhảy hiện đại học sinh khối 12 trường THPT Thuận Hòa trong ngày hội trại 26-3
tam hotinh • 6 years ago
ghi tại buổi gặp gỡ, trao đổi giửa Hồ Tĩnh Tâm với hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Long. 30.1.2011
Duyhung Nguyen • 2 years ago
nhi nguyen • 2 years ago
Hoang Nguyen Thanh • 1 year ago
Cụm thi 65 - ĐH SPKT Vĩnh Long chủ trì. Đến 16 giờ chiều 1/7/2016, 7.944 thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với 2 môn: Toán và Ngoại Ngữ. Công tác tổ chức thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.