Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc

· 11 · 37.5 thousand
Posted 4 years ago
Category: People & Blogs
Description: Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc - lần thứ III năm 2012
Duration: 12 minutes and 34 seconds
Rating: 7/10 - Good
Definition: SD
Published: March 19, 2013

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Đỗ Quang Hà • 5 years ago
Phuong Do Van • 1 year ago
Huy Hoang • 2 years ago
Màn chào hỏi ấn tượng nhất hội thi " Tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới " xã Ngọc Quan-Đoan Hùng-Phú Thọ.
Gió's Tatto'x • 1 year ago
Thanh Tran Hoang • 5 years ago
Hội thi "Nhà Nông Đua Tài 2012 lần thứ III - Khu vực I" gồm 15 tỉnh phía Bắc diễn ra tại Bắc Giang 04-06/9/2012. Đội tuyển Nhà nông Yên Bái giành giải nhất gồm 6 thành viên: 1. Hoàng Ngọc Bích (Đội trưởng); 2. Nguyễn Thị Hương; 3. Nguyễn Thị Minh Huấn; 4. Nguyễn Văn Quân; 5. Lê Thị Kim Hoa; 6. Triệu Thị Nhưng.
Cuong pham duc • 5 years ago
nông dân đua tài tỉnh hải dương - phần thi huyện thanh hà
Nguyễn Minh Tính • 1 year ago
Phương Thức • 4 years ago
mr. meo • 4 years ago
Đă Fix : 22/10/2012 (785 views) http://www.facebook.com/kien.vutu
duẩn nguyễn • 3 years ago
văn nghệ 8/3